Jag vill rikta ett stort tack mina sponsorer! Utan er vore det inte möjligt!